Velkommen til webside til den norske foreningen for energirett. Foreningen har som hovedformål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

Kommende utlysning av studentpris

Søknadsskjemaet for studentpris for beste masteroppgave skrevet innenfor fagfeltet energirett blir åpnet medio-oktober 2023. 

Mer informasjon om prisen på denne websiden.

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .