Medlemskap
De som kan være medlemmer i foreningen er: 

  • fysiske personer 
  • offentlige og private institusjoner, foretak og foreninger.

Kontingent

Medlemskontingenten for 2023 er:

  • Kr. 200 for fysiske personer, men gratis for studenter,
  • Kr. 2,000 for offentlige virksomheter,
  • kr. 2,500 for bedriftsmedlemmer.
Kontingenten kan endres ved årsmøtet.