Medlemskap
De som kan være medlemmer i foreningen er: 

  • fysiske personer 
  • offentlige og private institusjoner, foretak og foreninger.Kontigent


Medlemskontingenten for 2022 er:

  • Kr. 200 for fysiske personer, men gratis for studenter.
  • Kr. 2000 for offentlige og private institusjoner, foretak og foreninger.Kontigenten kan endres ved årsmøtet.