OM FORENINGEN

Norsk forening for energirett er en åpen og ideell forening med formål å fremme energiretten som fagområde gjennom jevnlig avholdelse av fagmøter og seminarer. Foreningen ble stiftet i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, 28. oktober 2019.

OM STYRET

Leder:

Catherine Banet

Styremedlemmer:

Astrid Skjønborg Brunt (nestleder)

Katrine Broch Hauge

Per Håkon Høisveen

Birgitte Jourdan-Andersen

Anne Rogstad

Odd Stiansen 

Vedtektene finner du her.

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om temaer som angår foreningens virksomhet. Send en epost til catherine.banet@jus.uio.no.