OM FORENINGEN

Norsk forening for energirett er en åpen og ideell forening med formål å fremme energiretten som fagområde gjennom jevnlig avholdelse av fagmøter og seminarer. Foreningen ble stiftet i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, 28. oktober 2019.

OM STYRET (2023-2025)

Catherine Banet (leder)

Astrid Skjønborg Brunt (nestleder)

Katrine Broch Hauge

Birgitte Jourdan-Andersen

Anne Rogstad

Odd Stiansen 

Lasse Vannebo

VEDTEKTENE

Vedtektene finner du her.

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om temaer som angår foreningens virksomhet. Send en epost til styrets leder: styreleder@energirettsforeningen.no.

FØLG OSS

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .