Velkommen til webside til den norske foreningen for energirett. Foreningen har som hovedformål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

Kommende arrangementer

  • Neste fagmøte samt årsmøte blir tirsdag 6. juni 2023 i ettermiddagen. Fullt program på arrangementssiden.

Utdeling av første studentpris

Norsk forening for energirett ønsker å takke alle som søkte om studentpris for masteroppgave skrevet innenfor fagfeltet energirett. Vinneren av første prisen er Gullik-André Fjordbo som skrev oppgave med tittel "Hensynet til reindriften i vindkraftsaker – i hvilken grad ivaretar reglene om konsesjon og ekspropriasjon hensynet til reindriften i vindkraftsaker?". Vi gratulerer med prisen!

Mer informasjon om prisen og vinneroppgaven på denne websiden.

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .