Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

2021

  • Fagmøte om utviklingen av strømnettet, tirsdag 16. november 2021, kl. 17:00-19:00.
  • Webinar om "EUs 'Fit for 55'-pakken: hvilken betydning har den for Norge?", tirsdag 21. september 2021, kl. 16:30-18:00.
  • Webinar, The European Green Deal and the Energy Sector, v/European Federation of Energy Law Associations (EFELA), onsdag 7. juli 2021, kl. 9-16.00.
  • Årsmøte med etterfølgende fagmøte om suksessive konsesjoner, tirsdag 25. mai 2021 kl. 15:00 - 16:30.
  • Fagmøte om survival governance 9. februar 2021

2020

  • Fagmøte om de juridiske rammevilkårene for vindkraft til havs 24. november 2020 
  • Fagmøte om utenlandskabler og EU/EØS-rett 15. september 2020
  • Innkalling til årsmåte i Norsk forening for energirett 7. mai 2020
  • Fagmøte om gjennomføring av EUs nettkoder i norsk rett.tirsdag 25. februar 2020

2019

  • Stiftelsesmøte med påfølgende fagmøte 28. oktober 2019

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .