Velkommen til webside til den norske foreningen for energirett. Foreningen har som hovedformål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

Kommende arrangementer

"Dilemmaet energiomstilling og arealinngrep", felles fagmøte mellom norsk forening for energirett og norsk forening for miljørett, onsdag 28. februar 2024

"Regulering av kjernekraft etter norsk rett", fagmøte onsdag 13. mars 2024.

Studentpris for beste masteroppgave 2023

Takk til alle som sendte søknad til beste masteroppgave skrevet innenfor fagfeltet energirett. Styret behandler søknadene og tar sikte på å annonsere prisvinneren til sitt fagmøte i mars 2024. 

Mer informasjon om prisen og søknadsprosess på denne websiden.

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .