Velkommen til webside til den norske foreningen for energirett. Foreningen har som hovedformål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

NYTT! Søk studentpris

Norsk forening for energirett lyser ut den første studenpris for masteroppgave skrevet innenfor fagfeltet energirett. 

Søknadsfristen er: 1. desember 2022. 

Se utlysningsteksten og informasjon om søknadsprosess på denne websiden.

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .