Velkommen til webside til den norske foreningen for energirett. Foreningen har som hovedformål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

NYTT! Studentpris

Norsk forening for energirett ønsker å takke alle som søkte om studenpris for masteroppgave skrevet innenfor fagfeltet energirett. Vi er i gang med vurdering av innleverte oppgaver. Vinneren blir annonsert i februar 2023. 

Mer informasjon om prisen på denne websiden.

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .