Velkommen til webside til den norske foreningen for energirett. Foreningen har som hovedformål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Såheim kraftstasjon i Rjukan (Foto: Stig Storheil/NVE)

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

2022

 • Fagmøte om Strømnettutvalgets utredning (NOU 2022:6): vilkår for tilknytning, tirsdag 20. september 2022.

 • Årsmøte med etterfølgende fagmøte om høye kraftpriser i en energirettslig sammenheng, tirsdag 7. juni 2022.

 • Fagmøte om regulering av hydrogen, tirsdag 8. februar 2022..

2021

 • Fagmøte om utviklingen av strømnettet, tirsdag 16. november 2021.
 • Webinar om "EUs 'Fit for 55'-pakken: hvilken betydning har den for Norge?", tirsdag 21. september 2021.
 • Webinar, The European Green Deal and the Energy Sector, v/European Federation of Energy Law Associations (EFELA), onsdag 7. juli 2021.
 • Årsmøte med etterfølgende fagmøte om suksessive konsesjoner, tirsdag 25. mai 2021
 • Fagmøte om survival governance 9. februar 2021

2020

 • Fagmøte om de juridiske rammevilkårene for vindkraft til havs 24. november 2020 
 • Fagmøte om utenlandskabler og EU/EØS-rett 15. september 2020
 • Innkalling til årsmåte i Norsk forening for energirett 7. mai 2020
 • Fagmøte om gjennomføring av EUs nettkoder i norsk rett.tirsdag 25. februar 2020

2019

 • Stiftelsesmøte med påfølgende fagmøte 28. oktober 2019

Følg oss på Twitter: @NFEnergirett og Facebook .